Araştırma sonuçları acı gerçeği ortaya koydu! Türk aile yapısı tehdit altında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de aile küçüldü, tek başına yaşayanlar ise arttı. 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3.3'e düştü. Yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanları oran?

AKTÜEL 7.05.2021 16:37:31 0
Araştırma sonuçları acı gerçeği ortaya koydu! Türk aile yapısı tehdit altında
Tarih: 01.01.0001 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aile istatistikleri araştırmasında acı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre aileler küçülürken, yalnızlık artıyor. Araştırma sonuçları şöyle:

Çekirdek aile sayısı azaldı

Yalnızca eş ve çocuklardan veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan çekirdek aile sayısı azaldı. Altı yıl önce yüzde 67.4 olan tek çekirdek ailedeki oran yüzde 65.2'ye geriledi. Geniş ailede de bu oran yüzde 16.7'den yüzde 14'e düştü.

En geniş aile Şırnak'ta

2020'de hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5.25 kişi ile Şanlıurfa ve 5.16 kişi ile Hakkâri izledi. En düşük olduğu il ise 2.61 kişi ile Çanakkale. Bu ili 2.66 kişi ile Tunceli ve 2.68 kişi ile Eskişehir takip etti. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il sıralamasında yüzde 24.4 ile Hakkâri başı çekti.

Çekirdek ailede Osmaniye önde

Tek çekirdek ailede başı çeken Osmaniye'yi Gaziantep, Adıyaman, Kayseri takip etti. Tek çekirdek aile oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 53.7 ile Tunceli olduğu belirlendi.

Yalnızlıkta Gümüşhane ilk sırada

Yüzde 13.9 olan yalnız yaşayanların oranı yüzde 17.9'a yükseldi. Yalnız yaşayanlar içinde yüzde 28.7 ile en yüksek il Gümüşhane oldu. Yalnız yaşayanların en düşük olduğu il yüzde 10.2 ile Diyarbakır oldu.

Toplam hanehalklarının yüzde 9.7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Yüzde 7.5'i anne ve çocuk, yüzde 2.2'si de baba-çocuktan oluştuğu görüldü. Tek ebeveyn ve çocuktan oluşan bu oranın en yüksek olduğu il Bingöl oldu.

Akraba evliliği

On yıl önce evliliklerin yüzde 5.9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015'te 4.8, 2020 yılında ise yüzde 3.8 olduğu tespit edildi.

Mardin başı çekiyor

Toplam evlilikler içinde, akraba evliliği yapanların oranı yüzde 8.4 oldu. Akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46.6'sının hala/ dayı çocuklarıyla, yüzde 27.2'sinin amca çocuklarıyla, yüzde 26.2'sinin ise teyze çocuklarıyla evli olduğu görüldü. Toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20.6 ile Mardin.

Bu ili yüzde 18.3 ile Şanlıurfa ve yüzde 17.1 ile Diyarbakır izliyor. Ancak geçen yıl en fazla akraba evliliği Şanlıurfa'da görüldü. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1.1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1.5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

Aile yapısı tehlike altında

TÜİK'in istatistiklerinde ailenin küçülürken, yalnızlık oranlarının giderek artması aile kavramının yok olma tehlikesini bir kez daha ortaya koydu.