Ekonomide yeni dönemin yol haritası hazır! Öncelik enflasyonla mücadele

Ekonomide yeni dönemin yol haritası hazır! Öncelik enflasyonla mücadele

EKONOMİ 7.06.2023 00:01:00 0
Ekonomide yeni dönemin yol haritası hazır! Öncelik enflasyonla mücadele
Tarih: 07.06.2023 00:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte ekonomide yol haritası güncelleniyor. Şimşek bir yandan seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesine diğer yandan kurallı, öngörülebilir ekonomik programa odaklanacak.

Yeni dönemde gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulama devreye alınacak.

 

Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak.

 

Ekonomide yeni dönemin "güven ve istikrar" ekibi, Orta Vadeli Program için hazırlıklara hızlı başladı. Ekonomi programında da yer alacak bazı önemli reform adımları ve uygulamaya geçecek düzenlemeler şöyle:

 

GIDA ENFLASYONU FRENLENECEK

 Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek.

Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak.

 

KKM DEVAM EDECEK 

Kur korumalı mevduat uygulaması kur baskısı hafifleyene kadar sürecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Borçlanmanın ortalama vadesi artırılırken, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Döviz rezervleri artırılacak.

 

 

FİNANSAL SİSTEM GÜÇLENECEK

 Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Finansal ürünlerde çeşitliliğe gidilecek. Sermaye piyasaları derinleştirilecek.

 

DOLAYLI VERGİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK Vergi oranları yeniden belirlenirken vergilerin ekonomik büyümenin yanı sıra gelir dağılımı üzerine etkisi de dikkate alınacak. Vergi türleri itibariyle dolaylı vergilerin sistemdeki ağırlığı görece azaltılacak. Vergi denetim personeli takviye edilecek. Vergi teşvikleri, muafiyetler, uzlaşma ve matrah artışı, vergi affı ve cezaları yeniden düzenlenecek.

 

ÜCRETLER VERGİ AVANTAJI

 Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar tespit edilecek ve yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek.

 

Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, hatta refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

 

İŞGÜCÜ PİYASASI REFORMU

 İş gücü piyasası reformları ile işgücü piyasalarının esnekliği artırılacak. İşgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş akdi tesis etme mekanizmaları şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak.

 

İŞVERENİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

 Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek. İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkanı da sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemleri, aktif işgücü piyasaları geliştirilecek. İşsizlik sigortasından yararlanan kişilerin aktif işgücü piyasası programlarına katılımı teşvik edilecek.

 

İŞVERENE BÜROKRATİK KOLAYLIK 

Şirket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. Girişimcilikte özellikle gençlerde özendirilecek. Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak.

 

KADINLAR VE YAŞLILARA İŞ FIRSATI

 Kadınların ve yaşlıların işgücüne katılımı artırılacak. Kreş, çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak. Kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak. Esnek çalışma saatleri uygulanacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışı istihdama tavizsiz yaptırım uygulanacak.

 

ULUSLARARASI SERMAYE YATIRIMLARI 

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Uluslararası sermaye yatırımları için uygun ortamın yaratılmasına yönelik politikalar izlenecek, kolaylaştırıcı yapılar tesis edilecek. Teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak.

 

ÜRÜN PİYASASINDA YENİ DÖNEM 

Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak. Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak. Lisans ve izin sistemi sadeleştirilecek.

 

KAMU HARCAMALARINA ÖZEN

 Kamu harcamalarında verimlilik ve etkinlik esas alınacak. Kamu mali yönetimi ve ihale sistemi reforme edilecek. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek. TARIMDA YENİ DÖNEM Tarımsal işletmelerin ölçek ekonomilerinden yararlanması için tarımsal arazilerin bölünmesini engelleyen düzenlemeler iyileştirilecek. Tarımda çalışanların mesleki bilgi düzeyi artırılacak.Kaynak akit