“Haberin Yerel Hâli” çıktı

Haberin Yerel Hâli yeni bir gazetecilik yolculuğuna çıkartıyor

GENEL 25.10.2021 21:58:27 0
“Haberin Yerel Hâli” çıktı
Tarih: 01.01.0001 00:00

“Gazetecilik anlayış ve koşullarını mercek altına alıyor”

Gazeteci ve söyleşi yazarı Yusuf Özgür Bülbül’ün gazetecilik literatürüne katkı sunmayı amaçladığı ikinci kitabı “Haberin Yerel Hâli” yayımlandı. Çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Gazeteci ve Akademisyen Can Ertuna, “Bu çalışma özelde yerel medya, genelde ise günümüzdeki gazetecilik anlayış ve koşullarını mercek altına alıyor” dedi.

Eserini, gecesini gündüzüne katarak zor koşullarda çalışan yerel medya emekçilerine adayan Bülbül, çalışmanın 14 bölümden oluştuğunu söyledi. Haberin Yerel Hâli kitabıyla ilgili bilgi veren Gazeteci-Yazar Bülbül, “Türkiye’de gazeteciliğin en sorunlu alanlarından biri olan yerel medyaya olan ilgim yerel, ulusal ve uluslararası birkaç medya kuruluşu için çalıştıktan sonra başladı. Yerel medyada, mahalli yönetimler, işveren ve çalışan açısından sorunların her geçen gün artması bu alan üzerine çalışmamı kaçınılmaz kıldı. Yerel gazetelerin resmî ilanları azalmaya devam ederken, ilçe gazetelerinin ilanları il merkezine kaydırıldı ve birçok ilçe gazetesi de kapandı. Düşük ücret politikası ve sosyal haklardan geri bırakılma, nitelikli gazetecileri sektörün dışına itmeye zorluyor. Dijitaldeki ucuz maliyet, reklam gelirlerini düşürmesinin yanı sıra normal bir vatandaşın veya farklı bir mesleği ifa eden kişinin özellikle yerelde gazeteci olmasına olanak tanıyor ve bir yandan basılı gazete ve derginin ömrünü kısaltıyor. Çalışmamız, iletişim fakültesi öğrencilerini, mesleğe yeni başlayanları, gazetecileri, akademisyenleri ve ilgililerini yeni bir yolculuğa çıkartacak” diye konuştu.

“Haberlerin temeli yerele dayanıyor”

“Birçok habere baktığımız zaman, haberin temelinin ya da ortaya çıkışının yerele dayandığını görüyoruz” diyen Bülbül şunları kaydetti: “Uluslararası büyük medya şirketleri ve haber ajansları dahi son dakika ve önemli gelişmeleri yerel haber kaynaklarına dayandırıyor. Dünyada yerel gazeteciliğin önemi daha iyi anlaşılmaya başlansa da ülkemizdeki sorunları giderek artıyor. Özellikle dijital dönüşümde çok ciddi sorunlar dikkat çekiyor. Ben de yerel habercilik literatürüne katkı sunabilmek amacıyla kendi gözlemlerimin yanı sıra sektörde farklı alanlarda çalışan gazetecilerle görüşerek ortaya bu çalışmayı çıkartım. Çalışma sürecimde desteklerini esirgemeyen Journo'nun proje editörü ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) İcra Kurulu üyesi, ayrıca Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Emre Kızılkaya’ya, çalışmanın adını belirleyen TGS Akademi Direktörü Akademisyen Orhan Şener’e, çalışmanın tanıtım bültenini onurlandıran usta gazeteci ve Akademisyen Can Ertuna’ya, çalışmanın son bölümünde yardımcı olan serbest haberci Azat Özkahraman’a ve teknik destekleri için Buzzağı Ajans’a teşekkür ederim. Gazetecilik literatürüne katkı sunması dileğiyle.”

Ertuna: Gazetecilik anlayış ve koşullarını mercek altına alıyor

Çalışmanın tanıtım bültenini onurlandıran tecrübeli Gazeteci ve Akademisyen Can Ertuna, çalışmanın önemine dikkat çekti. Ertuna, “Türkiye’de medya sektörünü, özellikle de haberciliği etkileyen politik, ekonomik sorunlar en derin şekilde yerel ölçekte hissediliyor. Kendisi de özellikle Türkiye’nin doğusundaki iller başta olmak üzere birçok farklı noktadan haber üreten Yusuf Özgür Bülbül, bu çalışmasıyla özelde yerel medya, genelde ise günümüzdeki gazetecilik anlayış ve koşullarını mercek altına alıyor. “Haberin Yerel Hâli”, Türkiye’nin dört bir yanında, farklı mecralarda gazetecilik faaliyeti sürdüren, farklı kuşakların gazetecilik deneyimlerini kapsamlı söyleşilerle bize aktarıyor. Bülbül, bu çalışmasıyla, yerel medya kuruluşlarındaki ekonomik varlık mücadelesi, basın özgürlüğünü belirleyen koşullar, medya sektöründeki dijital dönüşüm, yerel ve bölgesel ölçekte toplumsal cinsiyet algısının gazeteciliğe etkileri gibi önemli konuları işliyor. Bu kitap günümüzde Türkiye’deki gazetecilik faaliyeti üzerine tutulan önemli bir kayıt olarak mevcut literatüre katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.