Türk Eğitim-Sen’den Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı…

Türk Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, sendikalarının, 20-23 Ocak tarihleri arasında Ankara’da ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı’ düzenleyeceğini vurguladı.

EĞİTİM 17.01.2023 13:02:00 0
Türk Eğitim-Sen’den Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı…
Tarih: 17.01.2023 13:05

20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan çalıştayla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacağını söyledi.

Başkan Yürektürk, oluşturulan raporların ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacağını ifade etti.

“ÖĞRETMENLERİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPAN BİR KANUNUN VARLIĞI BÜYÜK BİR KAZANÇTIR”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Yürektürk, “Bilindiği gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşmış, o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer almıştır. Elbette bu kanun, öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaçtı. İlk gündeme geldiği 23 Ekim 2018 tarihinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin adına yakışır şekilde doldurulması ve zenginleştirilmesi yönünde her türlü adımı atan, içeriğinde neler olması gerektiğini masaya yatıran ve meşru zeminde mücadelesini ortaya koyan sendikamız, sadece öğretmenlerin hak ve menfaatlerini koruyan ve gözeten bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunun yanı sıra teklifin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte de sendikamız yine komisyon ve genel kurul aşamasında bizzat yer almıştır. Hiç şüphesiz, 1 milyonu aşkın öğretmenin bulunduğu ülkemizde öğretmenlerin geleceğine yatırım yapan bir kanunun varlığı büyük bir kazançtır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bugün Türk eğitim-öğretim hayatında yer alması son derece önemli ve kıymetlidir” dedi.

“KANUN İHTİYACA GÖRE REVİZE EDİLMEYE MUHTAÇTIR”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmesi gerektiğini söyleyen Yürektürk, “Ancak; bu kadar uzun süredir beklenen, özlemi duyulan bu kanunun arazlı ve eksik yönleri de mevcuttur. Kariyer basamaklarında hizmet yılının esas alınmaması, yönetici atamalarında adil bir sistemin ihdas edilmemesi, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek çatı altında toplanmaması, kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılmaması gibi birçok hususta eksiklikleri barındıran kanun, günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmeye muhtaçtır. Nitekim bir kısım siyasiler ve MEB yetkililerince de süreç içerisinde kanuna dair iyileştirmeler yapılacağına yönelik söylemler kamuoyuna yansımıştır. Bu noktada sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim-Sen, bugün de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalıştay düzenleyerek, komisyonlar oluşturmak suretiyle;

  • Öğretmen yetiştirme,
  • Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitimi
  • Kariyer basamaklarında uzman ve başöğretmen unvanlarının sınava dayalı değil, hizmet yılı esas alınarak verilmesi,
  • Ehliyet ve liyakat sahibi yöneticilerin iş başına getirilmesi,
  • Atama ve görevde yükselmelerde objektif ve adil bir sistemin inşası,
  • Öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal hakları, ek ders ücretleri, uzman/başöğretmen tazminatının emekliliğe sayılması,
  • 10 yılını doldurmamış öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi,
  • Şeffaf bir ödül sisteminin getirilmesi,
  • Öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet ve mobbinge karşı tedbir alınması
  • gibi birçok konuyu yakın plana alacaktır” diye konuştu.

“AMACIMIZ KANUNUN DAHA KAPSAYICI HALE GETİRİLMESİDİR”

Çalıştayda teklifler hazırlanarak paydaşlara sunulacağını söyleyen Başkan Yürektürk, ”20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak; oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır. Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi: Fehmi Tekdur