Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli konu üzerine yaptığı açıklamada,

EĞİTİM 28.11.2022 17:45:00 0
Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açılıyor
Tarih: 28.11.2022 17:53

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’nün, YÖK’e sunduğu ‘Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ kurulması konusundaki teklifinin, Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmesinin ardından Van OSB Teknik Bilimler MYO’nun açılmasına karar verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli konu üzerine yaptığı açıklamada, “Van OSB Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı arz ederim. Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, bölge ve ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yüksekokul binası ve atölyeleri, Organize Sanayi Bölgesi tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş olan alanda inşa edilecektir” dedi.

Rektör Şevli yüksekokulun açılma gerekçesini; “Eğitim süreci boyunca iyi planlanmış, pratiğe ve uygulamaya dönük, kendisinden beklenilenin farkında olan bir mesleki ve teknik eğitim süreci; ülkeleri geliştiren ve gelişmişliği sürekli hale getiren etkenler arasında sayılabilir. Nitelikli bilgiye sahip, yenilikleri takip edebilen ve yetenekli çalışanlar, çalıştıkları işletmelere yarar sağlamakla birlikte, ülkelerinin gelişiminde büyük katkıda bulunmaktadır. Bu gelişimin devamlı olabilmesi için mesleki eğitim kurumlarının yeniliklere açık ve kendini güncelleyen aktif yapıya kavuşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bilgi çağında bulunulan günümüzde, gelişmek isteyen bir ülkenin yapacağı en önemli işin bilgiye önem vermek ve bilimin ışığında ilerlemek olduğunu vurgulayan Rektör Şevli; “Bölgemizde ve ilimizde genç nüfus sayısının fazla olması nedeniyle nicelik ve nitelik sahibi insan gücü yetiştirmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bilginin ve Teknolojinin gücü, kalifiye ara elemanlarla desteklenirse yenilikler kalıcı hale gelir ve üretimde yeni yöntemler yerini alır. Nitelikli ara eleman gücüne önem veren ve sanayileşme yarışında olan ülkeler için, genç nesillerin ihtiyaç duyduğu, yenilikçi inovatif bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve istihdam imkânlarını genişletmek hayati öneme sahiptir. Yenilikçi fikirleri mesleği ile birleştirip çözüm arama kabiliyetine, yeteneğine sahip ara elemanlar, tüm sektörlerin ihtiyacıdır. Nitelikli işgücünün artması ile üretimde kalite yükselecektir” diye konuştu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından OSB Teknik Bilimler MYO’lara yönelik desteklerin, avantajların sağlandığını belirten Rektör Şevli; “YÖK tarafından ‘Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi Projesi’ kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan MYO’lara belirlenen performans kriterlerine göre öğrenci başına eğitim desteği sağlanmaktadır. YÖK tarafından özellikle imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik ön lisans programlarına eğitim desteği verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Açılacak olan Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 3+1 sistemi olarak adlandırılan eğitim modelinin uygulanması yönünde planlama yapmakta olduklarını sözlerine ekleyen Şevli; “Bu sisteme göre, öğrenciler birinci sınıf güz ve bahar yarıyılı eğitimlerini okul bünyesindeki sınıf ve laboratuvarlarda teorik – uygulamalı olarak alacaklardır. Birinci sınıf not ortalamaları belirli bir başarı seviyesinin üzerinde olan öğrenciler, ikinci sınıf güz yarılı eğitimlerini Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde uygulamalı alarak, bahar yarıyılı eğitimlerini de sınıf ve laboratuvarlarda yapılan yüz yüze eğitimle tamamlayacaklardır. Böylelikle, üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleşmesinin yanında öğrenciler, bir yandan eğitimlerle birlikte Ar-Ge ve girişimcilik kültürünü öğrenirken diğer yandan tasarım ve üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve saha çalışmalarının planlanmasına yönelik bilgi ve becerileri uygulamalı olarak yerinde öğrenecekler. Öğrenciler, işyeri eğitimleriyle almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme imkânlarının olduğunu yakından göreceklerdir. Öğrencilere, işyeri içerisindeki hiyerarşik düzen ve meslek etiği değerlerini tanıtmak, çalışma ahlakı kazandırma adına işyeri eğitimi vermek, öğrencilerin çalışanlarla ve yöneticilerle olan iletişimini güçlendirmesi açısından önem arz etmektedir. Böylelikle, işyerindeki sorunları deneyimleyerek, çözüm sağlama becerisi ve kabiliyeti kazanmaları sağlanmasının yanında öğrencilerin işletme kültürünü öğrenmelerine, dolayısıyla mesleklerine ve işletmelere karşı aidiyet duygularının gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

Rektör Şevli, “Van OSB Müteşebbis Heyet” tarafından Van OSB MYO için daha önce OSB içerisinde yer tahsisi yapıldığını ve yine Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun kuruluş ve inşa süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığının altını çizdi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Van OSB içerisinde çok sayıda büyük, orta, küçük ve mikro işletme bunmaktadır. Ağırlıklı olarak bunlar inşaat, gıda ve kimya ile son zamanlarda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleriyle hayata geçirilen ‘Tekstil Kent Projesi’ kapsamında tekstil iş kolunu oluşturmaktadır. Bizde, Üniversite Senatosu olarak şimdiki aşamada YÖK’ün eğitim desteği verdiği programları da dikkate alarak bu sektörlere yönelik bölüm ve programlarımızı açacağız. Özellikle tekstil sektörünün talep ettiği “Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü”, “Tekstil Teknolojisi” programı ile “Giyim ve Üretim Teknolojisi” programlarını önümüzdeki süreçte hızlıca açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Şevli, “OSB Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı arz ederim. Van Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim için ayrılan arazinin Van OSB Teknik Bilimler MYO için tahsisi sürecindeki desteklerinden dolayı Van OSB Müteşebbis Heyeti’ne, Van Valimiz Dr. Ozan Balcı’ya, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan’a ve yönetim kuruluna, Van Milletvekillerimiz İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar’a, Eski Van milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu’na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’a Van OSB teknik bilimler MYO’nun kurulması sürecinde vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Yüksekokulumuzun Üniversitemiz, Van ilimiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Van OSB Teknik Bilimler MYO bünyesinde; Tekstil teknolojisi, Giyim ve Üretim Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Mekatronik, Elektrik, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Makine, Endüstriyel Kalıpçılık, Kaynak Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi programların açılması planlanıyor.

Van Bölge Gazetesi