Van YYÜ Senatosu'ndan yeni kararlar…

İLERİKİ SÜREÇTE ŞARTLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

EĞİTİM 21.02.2023 10:50:00 0
Van YYÜ Senatosu
Tarih: 21.02.2023 10:51

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim planlaması kapsamında yeni kararlar aldı. Senato tarafından alınan karara göre Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri hariç, Van YYÜ'de tüm öğretim düzeylerinde 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim-öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği duyuruldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere aldığı yeni kararları açıkladı.

DERSLER UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA YAPILACAK

Van YYÜ senatosu tarafından yapılan açıklamada, "Senatomuz tarafından alınan 10.02.2023 tarihli ve 2023/7-5 sayılı karar gereğince; üniversitemizde tüm öğretim düzeylerinde (ön lisans, lisans ve lisansüstü) 2022 2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim-öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verilmişti (Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri hariç). Yükseköğretim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısı gereğince; Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle, 2022 2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır: a) Üniversitemizde ara verilen 2022 2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretime tüm öğretim düzeylerinde (ön lisans, lisans ve lisansüstü) 20.02.2023 tarihinden itibaren tekrar başlanmasına ve derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, b) Tıp Fakültesi (1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3.sınıf) 2022 2023 akademik yılı bahar döneminin 27.02.2023 tarihi itibariyle başlamasına ve derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, Üniversitemizin her bir diploma programında "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında (6. maddedeki %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanılmasına" denildi.

BAZI BÖLÜMLERDE EĞİTİMLER YÜZ YÜZE DEVAM EDECEK

Bazı bölümler için eğitim yüz yüze devam etmesi kararı alan senato, "Eğitimlerine 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' uyarınca devam eden aşağıda bulunan programlardaki: Tıp Fakültesi (4. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıf) öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi (4. sınıf ve 5. sınıf) öğrencileri, Veteriner Fakültesi (5. sınıf) öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (4. sınıf), Ebelik Bölümü (4. sınıf) öğrencileri ile, Öğretmenlik uygulamasını alacak, Eğitim Fakültesi (4. sınıf), İlahiyat Fakültesi (4. sınıf) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (4. sınıf) öğrencilerinin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine, depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (3. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı olan öğrenciler talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının Van'da bulunması şartıyla üniversitemizin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, Kendileri veya birinci derece yakınları depremden etkilenen illerde ikamet edip üniversitemize kayıtlı olan öğrencilerden "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (3. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı olan öğrencilerimizin talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine, Özel öğrencilik taleplerinin, 2022 2023 akademik yılı bahar dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına (Eğitim öğretime ara verilen 13.02.2023 - 19.02.2023 tarih aralığı hariç" kararı aldı.

İLERİKİ SÜREÇTE ŞARTLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesi kararı alan Van YYÜ senatosu "Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden, Şubat 2023 ve sonrasında 2022 2023 akademik yılı öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili birimler tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına, 2022 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi'nde ekte belirtildiği şekliyle değişiklik yapılmasına ve yapılan bu değişikliğin üniversitemiz internet sayfasında güncellenmesine, ileriki tarihlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından mevcut şartlar yeniden değerlendirilerek alınacak kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim uygulamalarında yeni düzenlemelerin yapılabilmesine" oy birliği ile karara bağladı.

"ZORLU GÜNLERİ BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE AŞACAĞIZ"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın Koordinasyonunda yürüttüğümüz bu süreçte siz değerli öğrencilerimizin kesintisiz eğitim alması için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşadığımız bu zorlu günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Ülkemizin esenliğe kavuşması ve yaralarımızın sarılması için hiç durmadan birlikte çalışacağız. Hep beraber güzel yarınlara" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi: Hacı Yılmaz