Van'da yetişkin eğitiminde yeni bir sayfa!

Van'da dijital öyküleme tekniği ile yetişkinler hem dil becerilerini hem de dijital becerilerini geliştiriyor.

EĞİTİM 4.04.2023 12:00:00 0
Van
Tarih: 04.04.2023 12:01

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip hibelendirilen 2020-1-TR01-KA227-ADU-098764 numaralı ve "Yetişkinler için yeni e-Artistik İngilizce Öğrenme Yaklaşımı - STORYLAND" isimli Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi projesi finale yaklaşıyor.

Storyland'in genel amacı 'yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yenidünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle varlıklarının ortaya çıkarılmasıydı.

 

Eğitim uzmanları özel hedefleri şu şekilde açıkladı: Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliğini artırmak ve salgın nedeniyle artan öfke, korku, kaygı, stres gibi olumsuz duyguları sanatsal üretimle ortadan kaldırmak. Sanatsal etkinliklerle disiplinler arası katkı sağlayarak hedef kitlelerin temel becerilerini disiplinler arası bir şekilde artırmak, nitelikli istihdam olanakları elde etmelerini sağlamak. Yetişkinler arasında kültürlerarası diyaloğu artırmak ve sosyal içerme ilkesi kapsamında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde, Van Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko u?ilište PESG (Hırvatistan) projeyi yürüten kurumlar olarak açıklandı.

Yaklaşık iki yıllık süreçte proje kapsamında pek çok iş ve işlem yapıldı ve öğrenme çıktıları üretildi.

Projenin açılış toplantısı Aralık 2021'de Van'da yapılmış, ortaklar ilk kez bir araya gelerek projenin gidişatını belirlemiş ve ilk öğrenme çıktısı olan Dijital Öyküleme Araç Seti'nin hazırlanması iş planını belirlemişlerdi.

Projenin ikinci uluslararası toplantısı Haziran 2022'de Hasselt, Belçika'da UC Limburg kampüsünde yapıldı. Türkiye'de yapılan ilk toplantı sonrasında tüm ortaklar tarafından işbirliğiyle hazırlanan Dijital Öyküleme Araç Seti değerlendirildi. E-öğrenme materyali olarak tasarlanan bu çıktı, yetişkinlerin dijital öyküleri oluşturmaları için gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı içermektedir.

Daha sonra projenin ikinci çıktısı olacak e-öğrenme platformu "Storyland" dijital ortamını ile ilgili görev paylaşımı yapıldı. Ardından projenin yaygınlaştırma çalışmaları netleştirildi ve tarihler belirlendi.

Van Bölge Gazetesi: Fehmi Tekdur