Abdulhalim Almalı


NASIL BİR ÖZGÜRLÜK?!...

NASIL BİR ÖZGÜRLÜK?!...


 NASIL BİR ÖZGÜRLÜK?!...

Gerçek özgürlük,

Baskıdan,

Sömürüden,

Heva-hevesin arzularına esaretten,

Bireysel ve toplumsal olarak Allah’tan başka ilahlık iddiasında bulunanların tasallutlarından,

Ekonomik ve kültürel alanlarındaki sömürü mantığından,

Fıtratı bozucu her türlü adaletsizlikten,

Kula kul olmanın mantığından,

Bir kavmi, bir dili yok saymaktan,

İnsanı kurtarmanın tek yolu vardır Allah’a, Allah’ın istediği gibi kul olmak!..

Özgür olmanın yolu, Allah’ın düşün dediği yerden düşünmek, Allah’ın istediği kadar istemek-harcamak, Allah’ın değer verdiği kadar değer vermekten geçer…

Allah’a kul olmak, din, dil, ırk, kavmiyetçilik, bölgecilik ve coğrafya putçuluğundan kurtulmaktan geçer…

Allah’ın bak dediği yerden bakmak, bakma dediği yerden de bakmamaktan geçer...

İnsanın üzerinde yürütülen her türlü baskı, insanın yaşam hakkına, yaratılış gayesine, düşünce dünyasına, sosyal ve kültürel hayatına, ipotek koymanın adıdır özgürlük.

Allah’ın belirlediği hayatın dışında olmak, her türlü dayatma baskı, insanı köleleştirmenin, tek tipleştirmenin adeta robotlaştırmanın adıdır istenilen özgürlük!.

Böyle bir özgürlük insanları birleştirmeden ziyade ayrıştırır. Bundan kurtulmanın tek yolu vardır o da Allah’ın göndermiş olduğu sisteme tabi olmak.

Bunun aksi insanların kendi kafalarından ortaya çıkardıkları, oluşturdukları sistemin tek dayanağı ve mantığı vardır: Sömürü!..

Sömürü, insanların alın teri, gözyaşı ve kanı üzerinden yapılan her türlü ahlak dışı uygulamadır.

İnsanın maddi ve manevi alanlarda ne kadar değeri varsa onun çıkara, sermayeye dönüştürülmesidir.

İnsanın manevi değerleri kullanılarak uyuşturulması diğer bir anlamda bilinçli bir şekilde eşekleştirilmesidir.

Bunlar bazen din ve dinin değerleri kullanılarak kendini gösterir, bazen kültürel, etnik kökenler dil vs. gibi alanlar kullanılarak kendini gösterir.

Kula kul olmanın önemli bir ayağı da Heva-heveslerin tutkusuna kapılmadır.

Kur-an dünyevileşmeyi, insanı insanlığı tehdit eden öldüren bir sapkınlık olarak nitelemektedir. Heva-hevesin ilah edinildiği bir hayat tarzı kulun kula kulluğu, kulun sistemlere kul edildiği bir tarz olarak göstermektedir.

İslam’ın genel bir kuralı olarak Allah ve resulünün emirlerine uygun davranmayan kimselerin yanında yer alınmaz, böyle bir amirin emrine de itaat edilmez.

İnsanların özgürü odur ki, zalim sistem veya idareciye karşı söylemektir…

Hakkı ve hakları gasp edildiğinde haklarını arayabilmektir…

Dünyevileşmiş sistemlerde yönetilenler ne kadar hantal ve budala olurlarsa yönetenlerin işleri o denli kolaylaşır.

Onlar istedikleri gibi sömürür ve insanların mallarını ve haklarını talan ederler. Bundan kurtulmanın tek yolu vardır o da, zalim sistemlere, insanı özgürleştirme adı altında köleleştiren sistemlere baş eğdirmek için başkaldırmaktır…

Nasihatlerin musibetlerden evla olması dileğiyle.