Abdulhalim Almalı


KAYATÜRK FAKTÖRÜ

KAYATÜRK FAKTÖRÜ


 KAYATÜRK FAKTÖRÜ

Van’ın Pirgarip köyünde doğup, devlet destekli okullarda okuyarak, son eğitimini yine devletin desteğiyle Pakistan’da tamamlayan Burhan Kayatürk, başarılı bir iş adamlılığının yanında hayatının son 16-17 yılını da önce Ankara milletvekilliği daha sonra girdiği üç seçimde de kendi memleketinin milletvekilliğini yürütmektedir.

En son birkaç gazeteci arkadaşla birlikte katıldığı çay toplantısında kendisinden Pakistan’ın Hindistan ayrılmasından sonra özellikle Hindistan’daki sosyal yapıdan bahsetti. Şu anda zaten Pakistan Türkiye arasında çok önemli görevler üslenmiş durumda.  Kayatürk, Asya'daki önemli oluşumlardan birisinde dönem başkanlığı elde eden Türkiye adına dönem başkanlığına getirildi.

Kayatürk, son dönemlerde özellikle insani ilişkiler, siyasi mesajlar ve AK Gençliğin programlarına iştirak etmesiyle gündem oluşturmaya başladı. Gerçekleştirilen tüm toplantılarda yer alması bundan sonraki siyasi süreçte kendisinden söz ettireceğini gösteriyor.

Özellikle burada önemli bir şeye de vurgu yapmak istiyorum çalışmalarını samimi, becerikli ve cesur danışmanı aracılığıyla yürütmesi reklamcılara yaptırdıklarından daha etkili olduğunu herhalde kendisi de görmektedir.

Benim en fazla eleştirdiğim siyasilerin başında hiç şüphesiz Kayatürk gelmektedir.

Buna rağmen insani ilişkilerini hiç eksiltmeden devam ettirdi. Aslında topluma öncülük eden siyasiler ve gazeteciler ikinci veya üçüncü şahıslar aracılığıyla değil de, direkt irtibat kurarak meseleleri değerlendirirlerse hem kendileri açısından hem de toplum açısından çok daha verimli, çok daha yararlı olacaktır.

Şehirlerin kalkınmasındaki en önemli faktör devlet yatırımları ve destekleridir. Bu destekler hiç şüphesiz o ilin siyasetçilerinin etkinliğinden gelmektedir. Özellikle ülkemizde aktif siyasetçiler bulundukları şehirlere çağ atlatabilmektedirler.

Bir kentte yapılması gerekenlerle, yapılmayanları yapma arasındaki fark çok önemlidir!.

Bu noktada Burhan beyin kişisel girişimleri sonucu yapılan tekstil kent, bunun en büyük örneğidir. Van gibi bir yerde tekstil kentin kurulmasını düşünmek bile kimsenin aklına gelmiyordu. Tekstil kentin ilimizde istihdama vereceği katkılar düşünüldüğünde Van için ne kadar önemli bir yatırım olduğu anlaşıldığı gibi yenilerinin yapılması içinde sabırsızlıkla beklemektedir.

Burhan bey özellikle tekstil konusunda kendisinin de tekstilci olmasından dolayı, Van’ın bir tekstil merkezi haline getirilmesi ve hammadde konusunda, ilimizin zengin bir noktada olduğu bilinmektedir. Burada üretilen yünün batıya gitmesinden ziyade, burada işler hale getirilmesi ve tekstil kent hizmetine sunulması gerekmektedir.

Cazibe merkezi konusunda da halkın burhan beyden beklentisi, yapılması gerekenlerden ziyade yapılmayanların/yapılması hayal bile edilemeyenlerin yapılması için verdiği/vereceği mücadeledir.

Van halkının, Burhan beyden bir diğer beklentisi de, yapılmayanları yapma noktasında ikinci üniversitenin ivedilikle hayata gerçekleştirilmesidir. İkinci bir üniversitenin ilimizde yapılacak olması gençliğimizin geleceği açısından çok önemli olacağı ortadadır.

Ayrıca, Van gölü çevresinin iç ve dış turizme açılması, çevre yolunun bitirilmesi, yatırımcının bölgeye çekilmesi ve istihdamın arttırılması noktasında güven verici çalışmalar yapılması gerekmektedir. Tramvayın ilimize getirilmesi noktasında da ağırlığını hissettirmesi Van halkının Burhan beyden beklentileri arasındadır.

Sonuç olarak, Pirgarip köyünde imkansızlıklarla başlayan hayat ve ardından gelen imkânlarla kentimiz için önemli bir aktör olan Burhan beyin siyasal etkileri önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan konsensüs, gerek referandum gerekse siyaset alanında Van siyasetine yeni bir ivme kazandıracaktır.

Herhangi bir işte işin farkında olmak, bununla yetinmeyip farkındalık yaratmak üstlenilen sorumluluk ile insani ve siyasi ilişkileri bir arada yürütmekle alakalıdır. Her zaman söyledim, idareci hizmet ettiği insanları sevmeyebilir, ancak sevdiği insanlara hizmet etmemezlik etmez/edemez.

Nasihatlerin musibetlerden evla olması dileğiyle.