Abdurrahman BİLDİRİCİ


'Kur'an'ı Tahrif Edenler' yazı dizisi - (2)

'Kur'an'ı Tahrif Edenler' yazı dizisi - (2)


  “…Rabbimize karşı mazeretimiz olsun diye…”  A’raf.164
Kur’an’ı TAHRİF Girişimleri Hacc.15 Örneği…


İNTİHARA TEŞVİK EDEN KUR’AN MEALLERİ…


Bu yazımızda yine Kur’an meallerindeki TAHRİFATLARI ortaya koymaya devam edeceğiz. 
Bazı Kur’an meallerini okuduğunuz zaman şöyle bir tepki verdiğiniz mutlaka olmuştur “bu sözler Allah’ın sözleri olamaz” veya “bunları âlemlerin Rabbi olan Allah söylemiş olamaz” gibi tepkiler vermişsinizdir. Evet, aslında çok doğru… Bu sözler, Kur’an’a ait değiller zaten… Çünkü bu sözler meal yazarlarının ‘şahsi yorumları’ ve kendi ‘indi kanaatlerinden’ oluşmaktadır. 
Bunun kanıtı ve en iyi örneği Hacc suresinin 15.ayeti’dir… 
Bu ayet insanlara Allah’a yönelmeleri ve O’na ulaşacak yol olan Kur’an’ı da kendilerine rehber edinerek bir yol edinmeleri tavsiyesini öğütlemektedir. Oysaki meal yazarları ayetin anlamını ve içeriğini tabiri caiz ise ‘katlederek’ tercüme etmişlerdir…


KURUNTULARA ve ŞAHSİ KANAATLERE GÖRE TERCÜME EDİLMİŞ OLAN MEALLER…

Konuyla alakalı ayetin yaklaşık olarak 50 adet çevirisine aşağıdaki link’den ulaşabilirsiniz… Konunun anlaşılabilmesi için biz sadece birkaç tanesini buraya alıntılamayı uygun görüyoruz…

http://www.kuranmeali.org/22/hacc_suresi/15.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx


Maksadımız bağcıyı dövmek değil… Bağ’ın ne hale getirildiğini tasvir etmeye çalışmaktan ibarettir…
1.Örnek;
Diyanet İşleri: “Her kim ona (Muhammed’e) Allah’ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yöntem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?” 
2.Örnek;
Ali Fikri Yavuz: “Kim ki, Allah, Peygambere dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa, hemen yukarıya (evinin tavanına) bir ip uzatsın, sonra intihar etsin (boğulsun) de baksın, yaptığı bu iş, kendini öfkelendirmekte olan Allah’ın (Peygamberine) yardımını giderecek mi? (Çatlasa, patlasa, yine de Allah, Peygamberine, hem dünyada hem ahirette zafer verecektir.)”
3.Örnek;
Bekir Sadak: “Allah'ın peygamber'e dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse, yukarı bağladığı bir ipe kendini asıp, boğsun; bir düşünsün bakalım, bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi?”
4.Örnek;
Diyanet Vakfi: “Her kim, Allah'ın, dünya ve ahirette ona (Resûlüne) asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise, (Allah ona yardım ettiğine göre) artık o kimse tavana bir ip atsın; (boğazına geçirsin); sonra da (ayağını yerden) kessin! Şimdi bu kimse baksın! Acaba, hilesi (bu yaptığı), öfke duyduğu şeyi (Allah'ın Peygamber'e yardımını) gerçekten engelleyecek mi?”
Sahiden de Allah intihar etmeyi öğütlemiş olabilir miydi acaba…?
Veya intihar etme tavsiyesinde bulunarak bize neyi anlatmak istiyor olabilirdi ki…?
İntihar girişiminde bulunan bir kimsenin Allah’ın kendisine yardım edip etmediğini test etme gibi bir sonuca ulaşabilmesi tabii ki olacak şey DEĞİLDİR…
Bu durum meal yazarlarının kendi KURUNTULARINA göre yapmış oldukları bir çeviriden başka bir şey değildir ve bu apaçık bir TAHRİFtir…
AYETİN DOĞRU ÇEVİRİSİ VE KUR’AN AYETLERİYLE UYUMLU OLAN METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR…


22.15: “Kim Allah’ın, dünyada da âhirette de kendine asla yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir gerekçeyle göğe (Allah’a) yönelsin, diğer ilişkilerini derhal kessin ve baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi yoksa gidermeyecek mi?” Hacc.15
Evet, Allah dışında bağlandığınız bütün bağlarınızdan bağınızı kesiniz ve sonucu gözlemleyiniz… Bu durum hem test edilebilir ve hem de gözlemlenebilir bir durumdur…
Bu ayeti tefsir ve tafsil (açıklayan) eden başka bir Kur’an ayeti şöyledir…
13.28: “…Haberiniz olsun ki; kalpler yalnızca Allah'ı anmakla tatmin olur.” Rad.28
Kalbinizin tatmin olmasını istiyorsanız, Âlemlerin Rabbine yönelmeli ve O’nu ‘veli’ edinmelisiniz… Tabi bunu yaparken diğer bağlarınızı kopararak bunu yapmalısınız… Bu durumda hayretler içerisinde sıkıntınızın ve bunalımınızın geçtiğini görebilirsiniz… 
Ayetin anlatmak istediği, Allah ile olan bağınızı, tabi bunun doğal bir sonucu olarak Kur’an ile olan bağınızı güçlendirmeniz ve O’na (Kur’an’a) sımsıkı sarılarak (Zuhruf.43) O’nun dışında bir takım veliler ve kılavuzlar edinmeyerek (A’raf.3) sadece O’na kulluk (itaat) yapmanızın sonucunda gerçekleşecek olan durumdur…
Ancak bu durumda “Dini sadece Allah’a has kılanlardan” (Zümer.2) ve sadece “O’nu veli edinenlerden” (Yunus.62) olabilirsiniz.
39.3: “…Dikkat edin! Halis Din, yalnızca Allah’ındır” Zümer.3
Din’in HALİS olabilmesi ancak ve ancak Tek bir kimsenin DİN KOYUCU olması ve sadece O’nun TEŞRİ YETKİSİNİ elinde bulundurması ile sağlanabilir… Bu da sadece ve sadece Allah’dır…
Öyle ya Rabbimiz göndermiş olduğu bütün Resulleri ‘sadece kendisine kulluk edilmesini’ tebliğ yapmakla (Nahl.36) görevlendirmiştir… Sadece Allah’a itaat ve kulluğu içselleştiremeyenler tarafından deli ve mecnun oldukları iddia edilmiş, yurtlarından sürülmüş ve en nihayetinde Allah yolunda öldürülmüşlerdir… 
Bütün bunların tek bir nedeni vardır O da ‘sadece Allah’a kulluk ve itaati REDDETMEK…
Sadece Allah’a kulluk etmenin tek yolu sadece ve sadece Kur’an’ı Din (şeriat) koyucu olarak kabul etmekle mümkündür… 
Bugün dünya üzerinde Müslüman olduğunu iddia eden kimseleri bir araya getirip ‘tek bir ümmet’ (Enbiya.92) yapabilecek yegâne unsur Kur’an’dır… Çünkü KAYNAĞI bir ve tek olmayan kimselerin bir araya gelmeleri ve tek bir ümmet olabilmeleri olacak şey değildir… 
Allah dışındaki varlıklara tutunanların durumu şöyle ifade edilmektedir;
29.41: “Allah’tan başkalarını veli edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!” Ankebut.41
Rabbinizden size indirilene UYUN…
7.3: “Rabbinizden size indirilene (Kur'ân'a) uyun, O'ndan başka veliler (lider-önder ve klavuzlar) edinmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.” A’raf.3


Unutmayalım ki; 
Din’in TEK SAHİBİ ALLAH’dır… 
Şayet, DİN hususunda Allah’tan başkaları da ‘BUYURUYOR’ ise… 
Artık ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ sözü anlamını yitirmiştir…
……….
Abdurrahman BİLDİRİCİ
ARahmanBildirici@gmail.com